Ken’an Rifâî Büyükaksoy 150. Yıl Konserleri


Büyükbabam Ken’an Rifâî Hz., 1925 yılında dergahlar kapatılması sırasında, “Açılacaktır, bir gün yeniden açılacaktır. Fakat akademi olarak açılacaktır” demişler. Bu akademinin ne  mânâya geldiğini fikren ve ruhen idrak etmeye çalışıyoruz. Ama bu akademinin aslî hedefi musikiyle, şiirle, tefekkürle, edebiyatla, ilmî araştırmalarla insanı bulmak ve olması icab eden o insana doğru yönelmek olacaktır.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy