Bir 20. Yüzyıl Münevveri Ken’ân Rifâî Konserleri


Ken’an Rifâî’yi anlamak, onu daha geniş bir ilmî, entelektüel kadroya tanıtmak sadece kitaplarla olmuyor. Onun tefekkür dünyasını, belki yaşayan insanlar üzerinden de göstermek de gerekiyor. Bu aynı zamanda bir musikî, bir ruhun kendinden ifade edildiği harikulade bir ahenk.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy