Kitaplar

Crescere Aspirando All’Unità (Dialoghi sul sufismo e sulla filosofia), a cura di Levent Bayraktar, Fulya Bayraktar, Traduzione di Elettra Ercolino, Armando Editore-Roma / (Birleyerek Oluşmak adlı kitabın tercümesi) Italy 2016

Birleyerek Oluşmak (Felsefe ve Tasavvuf Üzerine Konuşmalar), Yayına Hazırlayanlar: Levent Bayraktar, Fulya Bayraktar, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2016, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (1. Baskı) 2013

Maurice Merleau-Ponty’de Algı Problemine Giriş, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara   (3. Baskı) 2016; Lotus Yayınları İstanbul (2. Baskı) 2007; Ayyıldız Matbaası, Ankara (1. Baskı) 1983

Etik ve Tasavvuf (Felsefî Diyaloglar), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2015; Sufi Kitap, İstanbul (1. Baskı) 2008

Jean Paul Sartre Ateizmi’nin Doğurduğu Problemler, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (4. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (3. Baskı) 2007; Akçağ Yayınları İstanbul (2. Baskı) 1993; Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara (1. Baskı) 1987

Varoluş ve Felsefe, Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler adlı eserin genişletilmiş 2.Baskısı, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, 2014; Akçağ Yayınları Ankara (1. Baskı) 1988

Bir Evrensel Projemiz Var Mı?, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (1. Baskı) 2007

Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı?, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (1. Baskı) 2006

Gönül Gözü (Ö.Tuğrul İnançer ile Birlikte), Sufi Kitap, İstanbul (2. Baskı) 2013; Sufi Kitap, İstanbul (1. Baskı) 2006

Hz. Peygamber’de Sevgi ve Merhamet (Mehmet Şevki Aydın, Raşit Küçük, Süleyman Hayri Bolay ile Birlikte), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / Oku Düşünce Serisi, İstanbul 2011

Medeniyetler Çatışması mı? (Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Birlikte), Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara 2002

Yabancıların Gözüyle Türkler ve Türkiye (Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Esin Kâhya, Prof. Dr. Kenan Mortan, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Selçuk Mülâyim ile Birlikte), TÜTAV, 1995

Felsefeye Giriş (Türker Küyel, Prof. Dr. Sevim Tekeli, Prof. Dr. Esin Kâhya, Alev Öner ve Nurten Baykurt ile Birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985

Fenomenoloji ve İnsan Bilimleri (Maurice Merleau Ponty’den Çeviri), Ayyıldız Matbaası, Ankara 1983

Traduction et Commentaire de Maquamat al Awliya de Akşemseddin, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1983