Diğer Yazılar

ULUSLARARASI DÜZEYDE YAYINLANMIŞ YAZILAR ve

ULUSAL ÇERÇEVEDE BASILMIŞ MAKALE, BİLDİRİ VE MÜLAKATLAR

“Çağdaş Müslüman Modaları”, Röportaj: Merve Akar Akgün, Art Unlimited Dergisi, s.70, s.75, Ocak-Şubat 2019

“Bir Gönül Yolculuğu Hizmetkâr Liderlik/ Ben’den Hiç’e Yolculuk- Temel İletişim Becerileri”, 1. Hizmetkâr Liderlik Zirvesi, Değer Yayınları, s. 103-107 İstanbul, 2017

“Felsefe Bir Gelenek İşidir”, Düşünce ve Gelenek, Hece Yayınları, Ankara, Ağustos 2016

“Kenan Gürsoy ile Papa Fransuva’nın Türkiye Ziyaretini Konuştuk”, Röportaj: Adem Karaağaç, Stratejik Düşünce Dergisi, S. 62, s. 63-67, Ocak 2015

İslamofobi Bir Batı Hastalığı mı? (Islamophobia: Is It A Western Social Disease?)”, İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Gazetesi, Istanbul Aydın University Periodical Journal, 1 Haziran-1 Ağustos 2015

Küserek Batı Dünyasındaki İslamofobi’yi Yıkmak Mümkün Değil (It is Impossible to Overcome Islamophobia in The Western World by Being Angry)”, Röportaj: Melike Çapan, Aydın İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Dergisi, S. 19, s. 28-39, 2015

“Birlikte Yaşama Kültürü ve Felsefesi”, Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, Yayına Hazırlayan: Celal Türer, Türk Felsefe Derneği Yayını, Ankara, Temmuz 2015

“Papa Bergoglio, un Pontefice incisivo nel dialogo interreligioso”, A Cura Della     Redazione, II Nodo Di Gordio No: 4, Gennaio 2014

“Samiha Ayverdi’nin İstanbul Tasavvurunda Ümran ve İnsan”, Samiha Ayverdi’nin İstanbul’u, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, Şubat 2014

Müjgân Cunbur’un Ardından”, Doç. Dr. Fulya Bayraktar ile Söyleşi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, S. 170, s. 17-32, İstanbul, Nisan 2014

“Doç. Dr. Fulya Bayraktar’ın Bağlanma Hürriyeti/Bir Gabriel Marcel Okuması adlı Kitabı’na Sunuş Yazısı”, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, 2014

“Tasavvuf ve Dinler Arası Diyalog”, Prof. Dr. Niyazi Öktem Çağımız Hıristiyan Müslüman Diyalog Önderleri, Sesli Yayınları, s. 208-224, İstanbul 2013

“San’atla, İlimle ve Felsefeyle İrfan Yolunda Olmak”, Sema Özkul, Adem Özkul ile Söyleşi, Keşkül Dergisi, S. 28, Güz 2013

Turkey Best To Define Muslim Modernity, Says Vatican Envoy”, Interview Barçın İnanç, Daily News Hürriyet, October 2013

“Turchia una coscienza déchirée”, Intervista A S. E. Kenan Gürsoy: Roberto Papini, Universita Lumsa, Roma, In II Domani d’Italia Luglio Agosto n.7, 2012

Ahlak Üzerine”, Burhan Köroğlu ile Söyleşi, Bilge Adamlar Dergisi, S. 29, Nisan 2012

“Rıza Tekin Uğurel’in Yağmur Taşı Kitabına Takdim Yazısı”, Parıltı Yayıncılık, İstanbul 2012

“Comment Fonder les Concepts de la Personne Ethique et l’Universalité à partir d’une Philosophie se basant sur le Soufisme Classique, In Caritate Veritas Luigi Padovese Vescovo Capuccino Vicario Apostolico Dell’ Anatolia Sciritti in Memoria, EDB Editioni Dehoniane, Bologna 2011

“Ayşe Sucu’nun İnsan Olmaktır Dindarlık Kitabına Takdim Yazısı”, Lotus Yayınları, Ankara 2011

Laicità: non religione ma apertura, Intervista con Kenan Gürsoy di Giovanni Cubeddu, In 30 giorni N11, 2010

“Uluslararası Mevlana Sempozyumu Açılış Bildirisi (Opening Paper)”, In Uluslararası Mevlana Sempozyumu Bildirileri Cilt I, Türkçesi s. 29-33, İngilizcesi s. 35-39, Motto Project Yayını, İstanbul 2010

“Bizim Tefekkürümüz; Gönül Açar Bir Tefekkürdür”, Muhammed Murat ile Söyleşi, 2010     http://islamvetasavvuf.org

“Kenan Gürsoy ile Ahlak Üzerine Söyleşi”, Aralık 2010

http://tasavvufidusunce.com/2010/12/kenan-gursoy-ile-ahlak-uzerine-soylesi

“Türkiye’de Felsefe”, Türkiye’de Felsefe 1. Felsefe Çalıştayı, Editör: Rahmi Karakuş, Sakarya 2009

“Bir Felsefe Problemi Olarak Siyaset ve Etik”, Siyaset ve Etik Sempozyumu 2 Nisan 2007, Hazırlayan: Ayşe Yıldız Topuz, Türk Kadınları Genel Merkezi Yayınları, s. 45-48, Ankara, Ağustos 2009

“Aydın Kimliği Üzerine”, Kamil Büyüker ile Söyleşi, Diyanet Dergisi, Mart Sayısı, 3 / 2009

“Küresel Ahlâk”, Prof. Dr. Hans Küng, Prof. Dr. Mehmet Aydın ile Birlikte, Arzın Merkezinde Buluşmalar (Kolektif Kitap), Kültür A. Ş Araştırma Yayınları Dizisi, İstanbul 2009

“Medeniyet Bilinci ve İstanbul”, İstanbul Kent ve Medeniyet, Editörler: Recep Bozlayan, Nail Yılmaz, Aynur Can, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul 2009

“Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Felsefe Penceresinden Bakış I”, Nihal Gürsoy ile Söyleşi, Sevgi Dünyası Dergisi, S. 483, s. 31-37, Mart 2009

“Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Felsefe Penceresinden Bakış II”, Nihal Gürsoy ile Söyleşi, Sevgi Dünyası Dergisi, S. 484, s. 32-38, Nisan 2009

“Türkçe Felsefe Düşünceye Çok Elverişli Bir Dildir”, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Ayşe Konukoğlu ile Söyleşi, Türk Dili Dergisi, Eylül 2009

“Siyaset ve Etik Sempozyumu, Bir Felsefî Problem Olarak Siyaset ve Etik Oturumu Açış Konuşması”, Siyaset ve Etik Sempozyumu Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Ayşe Yıldız Topuz, Türk Kadınları Genel Merkezi Yayınları, s. 45-48, Ankara 2009

“Siyaset ve Etik Sempozyumu Değerlendirme Konuşması”, Siyaset ve Etik Sempozyumu Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Ayşe Yıldız Topuz, Türk Kadınları Genel Merkezi Yayınları, s. 159-164, Ankara 2009

“Günümüzde Ahlak ve Din Kavrayışlarına Gelenek Teması İle Bir Bakış”, XVI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Kitabı, s. 140-142, Safranbolu, Temmuz 2009

“Birlikte Yaşamanın Felsefi Temelleri”, İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi, 2008 Yılı Kutlu Doğum Yılı Tebliğ ve Müzakereleri Yayın No: 433, Ankara, Haziran 2009

“Nesilden Nesile Aktarılan Değerler (Kenan Gürsoy ile Mülâkat)”, Pervin Ayşe Yaşa ile Söyleşi, Muradiye Dergisi, Yıl 5, S. 20, s. 158-177, Güz 2009

“Saisir l’Histoire en tant que Musulman”, Aujourd’hui la Turquie, p.3, İstanbul, Octobre 2009

“Medeniyetler İnkişafında Qarb-şarq Dixotomiyası”, Felsefe ve Sosyal-Siyasi Elmler Dergisi, No: 1-2, Bakü 2008

“Tasavvuf Geleneğinde ve Mevlana’da Kadın”, İslam Kadın ve Toplum, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 106-123, Ankara, Mart 2008

“Demokrasi ve Etik”, İslam Kadın ve Toplum, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 137-148, Ankara, Mart 2008

“Doğa Karşısında İnsan”, Mehmet Yüksel ile Söyleşi, İstanbul Müftülüğü Kültür Yayınları, S. 4, s. 36-42, İstanbul, 2008

“Sosyal ve Kültürel Bakımdan Kadının Rolü”, Kadın ve Kültür 41. Yıl Paneli, Türk Kadınları Genel Merkezi Yayınları 27, Ankara 2007

“Mevlana Celaleddin Rumi Yaradıcılığı’nda Birlik İdeası ve Tolerantlık”, Felsefe ve Sosyal-Siyasi Elmler Dergisi, No: 1-2, Bakü 2007

“Merlau-Ponty Felsefesi’nde İntellektualizm”, Felsefe ve Sosyal-Siyasi Elmler Dergisi, No: 3, Bakü 2007

“Que Traduit l’Enjeu Européen de la Turquie?” (avec Alain Brossat), Entretien Européendu 5 juin 2007 àla Maison de l’Europe de Paris, Dans le cadre du programme “Culture et Politique” Avec le soutien de Mairie de Paris, la Région Ile-de-France, la Commision Européenne-Représentation en France, Paris 2007                                    www.paris-europe.eu

“Toplumsal Değişim ve Öteki Kavramı Üzerine Söyleşi”, Zeck Yaşam-Kültür Dergisi, İstanbul, Temmuz-Ağustos 2007

“Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Röportaj”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 19, s. 473-525, Ankara 2007

“İnanç Kültürü Etkileşimi”, İstanbul’da Yaşam Kültürü 9-11 Kasım 2006 ve 24-25 Mayıs 2007 İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Tarafından Derlenen İstanbul’da Yaşam Kültürü Sempozyumları Bildiri Metinleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yayınları, s. 251 / 275-281, İstanbul, Kasım 2007

“Modern Araç ve Gereçlerin Ahlâki Çöküntüye Neden Olması Onun Ahlâki Çöküntüye Uygun Olarak Kullanılmasıyla Alakalıdır”, Hasan Kondu ile Röportaj, Mega Magazin Dergisi, Yıl 10, S. 17, Mega Basın Yayın San. Ve Tic. A.Ş Yayını, s. 12-13, İstanbul, Şubat 2007

“Samiha Ayverdi’de İnsan ve Tasavvuf Konulu Panelde Açılış ve Kapanış Konuşmaları”, Samiha Ayverdi’de İnsan ve Tasavvuf, Altay Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yayınları, s. 11-12, s. 52-57, Ankara 2007

“Kenan Gürsoy ile Ahlak Üzerine”, Nurullah Karagöz ile Söyleşi, Sufi Gelenek Dergisi, S. 6, İstanbul 2007

“Dinlerin Kendilerini Evrensel Barış Adına Yeniden Keşfetmeleri Gereği”, İnanç Turizmi Günleri III. Kitap, İstanbul 2006

“Gönlümüzle Bütün Bir İnsanlığı Kucaklamaya İhtiyacımız Var” (Söyleşi), Keşkül Dergisi, Yaz / 2006, İstanbul

“Türkçe’de Bir Felsefe Tarama Sözlüğü”, Doç. Dr. Necati Ilgıcıoğlu ile Birlikte, Felsefe Dünyası Dergisi, Ankara 2006

“Hiçbir Güzellik İman Duygusundan Ayrı Yaşanmaz”, Ayfer Balaban ile Söyleşi, Diyanet Aylık Dergisi, S. 189, Ankara, Eylül 2006

“İnanan Filozofun Ufku Geniş Olur”, Zafer Öztürk ile Söyleşi, Aksiyon Dergisi S. 598, s. 42-44, İstanbul, Mayıs 2006

“İktisadî Faaliyet Aynı Zamanda Ahlâkî Bir Faaliyettir”, Mostar Dergisi, İstanbul 10 / 2006

“Küreselleşme, Evrenselleşme ve Etik”, Felsefe Dünyası, S. 41, Ankara 1 / 2005

“Tasavvuf Kültürel Yaratıcılığa Ufuk Açıyor”, Nevval Sevindi ile Söyleşi, Da Dergisi, S. 16, s. 70-75, Bahar 2005

“Değerlerin Muhafazası Üzerine”, Buhari Baytekin ile Söyleşi, Düşünen Siyaset, S. 4, Bahar 2005

“Dost Kapısı (Ezel ve Ebed Arasında Kenan Rifai Büyükaksoy) Adlı Eserin Sunuş Yazısı”, Hazırlayan: İsmet Binark, Cenan Eğitim, Kültür Ve Sağlık Vakfı Yayınları, İstanbul 2005

Yok-Var Olan”, Dost Kapısı (Ezel ve Ebed Arasında Kenan Rifai Büyükaksoy), Hazırlayan: İsmet Binark, Cenan Eğitim, Kültür Ve Sağlık Vakfı Yayınları, İstanbul 2005

“Felsefe ve Kültür Üzerine” (Söyleşi), Diyanet Dergisi, 7 / 2005

“Biz” Avrasya’nın Özüdür”(Söyleşi), Da Dergisi, Güz 2005

“Ayşe Sucu’nun Din ve Kadın Adlı Kitabına Sunuş Yazısı”, Lotus Yayınları, Ankara 2005

“Felsefe-Bilim” (Tartışma Metni), V. Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği 17-21 Aralık 2002, Felsefe-Bilim, Cilt V, s. 128-132, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004

“Yeni Muhafazakârlık”, Murat Yurdakul ile Söyleşi, In Le Monde Diplomatique Türkiye, S. 16, s. 57-62, ISSN: 1303-3484, 15 Temmuz-15 Eylül 2004

“Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürü’nün Dünü, Bugünü, Geleceği” Konulu V. Türk Kongresi Tartışma Metni, Felsefe-Bilim, Cilt V, Ankara 2004

“Engelli ve Ailesinin Meslekî ve Sosyal Hayatı” (Engelli Birey Kendisine Destek Verilmesine ve Anlayışlı Davranılmasına Muhtaçtır), Diyanet Dergisi, 5 / 2004

“Il contributo del sufismo al dialogo interreligioso: una prospettiva muslumana”, In Sufismo e confraternite nell’islam contemporaneo (Il difficile equilibrio tra mistica e politica), A cura di Marietta Stepanyants, Centro Di Studi Religiosi Comparati Edoardo Agnelli, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, ISBN: 88-7860-186-1, Torino 2003

“Tra Islam e Modernità: transizione turca alla prova”, intervista Camille Eid, In Asianews Supplemento a Monde e Missione n:1 del gennaio, p. 14-15, Milano 2003

“Le Toi chez Mawlana Jalaladdin Rûmî et Chez Gabriel Marcel”, Présence de Gabriel Marcel (La Mémoire et L’Invisible), Paris 2003

“Yabancı Dil ve Türk Felsefe Dilinin Oluşturulması”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Hacettepe Üniversitesi-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, s. 81-84, ISBN: 491-146-0, Ankara, Eylül 2003

“3. Bin Yılda Din ve Tasavvuf Anlayışımız Ne olmalıdır?”, 3. Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyal Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü (Vefatının 10. Yılında Samiha Ayverdi’nin Hatırasına), Sempozyum Bildirileri, Kubbealtı Neşriyatı, s. 95-100, ISBN: 975-6444-07-X, Ankara 2003

“Vefatının 10. Yılında Samiha Ayverdi’nin Hatırasına 3. Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyo-Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü Sempozyumu Değerlendirme Konuşması”, Sempozyumu Kitabı, s. 291-294, Kubbealtı Neşriyatı, 2003

“Vefatının 10. Yılında Samiha Ayverdi’nin Hatırasına 3. Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyo-Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü Sempozyumu Kapanış Konuşması”, Sempozyum Kitabı, s. 307-309, Kubbealtı Neşriyatı, 2003

“Saint-Benoît’lı Olmak Bilinci”, In Thème Dergisi, S. 2003 / 1, İstanbul 2003

“Lâiklik” (Felsefî Anlamı), İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2003

“Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı?”, Bilenler Konuşuyor, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 2003

“Tasavvuf ve Etik”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü 2, Bursa 2003

“Felsefe Kongresi’nden İzlenimler”, Zaman Gazetesi, İstanbul, Ağustos 2003

Du Mysticisme à L’Ethique”, Religions and Cultures, First International Conference of in Religion and the Social Order, Global Publication Binghamtn University, ISBN: 1-586 84-033-9. ,USA 2002

“Safiye Erol ve Çölde Biten Rahmet Ağacı”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 31, S. 2, İstanbul, Nisan 2002

“Özgürlük Tek Başına Değer Olabilir Mi?”, Bilgi ve Değer, s. 211-219, Vadi Yayınları, Ankara 2002

“Tasavvuf Kültürü ve Felsefe Geleneğimiz”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları (Bursa Kitaplığı), s. 10-15, Bursa 2002

“Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Felsefe; Felsefe Geleneğimiz ve Din-Felsefe İlişkisi Üzerine Mülâkat”, Tabula Rasa Dergisi, Yıl 2, S. 4, s.137-151, Ocak-Nisan 2002

“Mevlâna Celâleddin Rumî’de Aynı ve Başka”, Birinci Uluslararası Mevlâna, Mesnevi ve Mevlevîhaneler Sempozyumu Bildirileri, Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, s. 41-46, Manisa 2002

“Tasavvuf (Mistik Düşünce) Geleneği”, Felsefe, TUSİAD, s.297-306, İstanbul 2002

“AB-Türkiye İlişkilerinin Temelinde Bulunması Gereken Bütünlüklü Bir Felsefe Proje Eksikliği”, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 16-17 Mart 2001 tarihlerinde düzenlenmiş olan sempozyumun bildirileri, soruları ve cevapları, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara Ticaret Odası ortaklaşa yayını, s.326-332, Ankara 2001

“Samiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı Konuşma Metinleri”, Samiha Ayverdi’yi Anma Toplantısı, Altay Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Yayınları, s. 1, 25, 37, 47, Ankara, Şubat 2000

“Felsefe ve Edebiyat İlişkisi Üzerine”, Levent Bayraktar ile Söyleşi, Türk Yurdu Dergisi, 2000

“Ateizm” (İlhad Maddesine İlâve olarak), İslam Ansiklopedisi, İSAM, İstanbul 2000

“Batı’da Tolerans Fikri ve Osmanlı Hoşgörüsü”, Osmanlı’da Hoşgörü, Birlikte Yaşama Sanatı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayınları, s. 91-98, İstanbul 2000

“Felsefi Düşünceye Yabancıyız”, Mehmet Gündem ile Söyleşi, Eleştirel Akla Çağrı, İyi Adam Yayınları, s. 255-263, İstanbul 2000

“Batı Düşünce Sistematiği ve Türk Kültürü’nün Felsefi Ufukları”, Avrupa Siyasi Birliği ve Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yayınları, s. 127-141, Ankara 1999

“Tasavvuf Düşüncesi’ne Felsefi Bir Bakış”, Doğu Felsefesinin Problemleri, Azerbeycan Bilimler Akademisi Felsefe Şubesi Yayın Organı, (Rusça olarak yayınlandı), Bakü 1999

“Quelques Considérations Sur l’Idée de la Personne Ethique dans l’Histoire Intellectuelle Turque”, In la Démocratie UNESCO, Sofya 1998

“La Raison et l’Expérience Religieuse dans l’Islam”, Yiğit Okur’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, s. 175-180, İstanbul 1998

“Avrupa Birliği Fikrinin Felsefi Anlamı”, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’nin Avrupalılaşma Sorunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yayınları, Ankara 1998

“İnsanı Anlamak Açısından Felsefe ve Beşeri İlimler”, Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi, s. 253-258, Erzurum 1998

“Modernlik ve Laiklik” (Müzakere Metni), İslam ve Modernleşme, II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM) Yayınları, s. 111-113, İstanbul 1997

“Samiha Ayverdi’nin Tefekkür Dünyası”, Samiha Ayverdi Türk Kültürüne Hizmet Edenler I Paneli 30 Nisan 1994, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayınları 19, İstanbul 1997

“Cemalettin Aksarayî’nin Kişiliğinde Bilim ve Ahlâkın Bütünleşmesi”, Aksaray ve Cemalettin Aksarayî Sempozyumu (22-24 Ekim 1993) Bildirileri Kitabı, s. 37-41, İstanbul 1997

“Türk Kültürü’nün Hizmetinde 25 Yıl”, Kubbealtı Mecmuası, Yıl 26, S. 1, s. 50-70, İstanbul 1997

“Prof. Dr. Ahmet Arslan Bey’in Bir Konuşması ile Alakalı Olarak Tartışma Metni”, İslami Değerlerin Geleceği Sempozyumu 1-3 Aralık 1995 Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 125-127, Ankara 1997

Elmas Kılıç’ın ‘Boethius un De Consolatione Philosophiae Felsefenin Tesellisi Adlı Eseri Açısından Felsefenin İşlevi’ Konulu Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Değerlendirmesi”, Bilge Dergisi, s. 92-94, Ankara, Güz / 1997

“Şahsiyet Eğitimi”, Türkiye I. Eğitim Felsefe Kongresi (5-8 Ekim 1994) Bildiriler Kitabı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, s. 257-263, Van 1995

“La Notion de Sainteté dans le Soufisme”, (V. Simposio di Efeso Su.s Giovanni Apostolo), Instito Francescano di Spritualite, Pontifio Ateneo Antoniano, s. 227-230, Roma 1995,

“L’Idée de Tolérance dans I’Islam Envers les Autres Religions”, (II. Simposio Di Tarso Su S. Paolo Apastolo), Instito Francescano di Spritualite, Pontifio Ateneo Antoniano, s. 173-176, Roma 1995

“Prof. Dr. Kenan Gürsoy, İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği’ni Anlatıyor” Bilim ve Teknik Dergisi, s.37, İstanbul, Şubat 1994

“Yunus Emre: L’Homme, le Monde et l’Univers chez Yunus Emre”, Yunus Emre Spiritual Experience and Culture, International Seminar, Rome, November 6-9 1991, Gregorian University and University of Ankara, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, Roma 1994

“L’Importance de L’Ethique Interreligieuse”, Rerum Novarum: Nouvelles Conditions dans Le Monde en Changement Collogue International, s. 101-105, Ankara University Publication, Ankara 1993

“Felsefe Açısından Tasavvufa Bir Bakış”, Türk Kültürü ve Felsefe Panelleri, Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 29, Kayseri 1992

“Bir Felsefe Konusu Olarak İnsan-Kültür İlişkisi”, Araştırma Dergisi D.T.C.F. Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri Dergisi, Cilt XIII, s. 103-108, Ankara 1991

“Felsefe ve Hoşgörü”, Felsefe Dünyası, S. 1, s. 18-21, Temmuz 1991

“Varoluşçuluk ve Ateizmin Sartre Örneği”, Ümit Yaşar Gözüm ile Sohbet, Türk Yurdu, S. 43, s. 40-42, Mart 1991

“Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe Hayatı Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Yurdu, Cilt 11, s. 55-56, Nisan 1991

“Maurice Merleau-Ponty’de Şuur-Beden İlişkisi”, Türkiye 1. Felsefe Mantık Bilim Tarihi Sempozyumu (18-21 Kasım) Bildirileri Kitabı, Ülke Yayınları, s. 29-31, 1991

“Farabi’nin Erdemli Şehri ve Ümmet (Umma)”, Roger Arnaldez’den çeviri, Uluslararası İbn Türk-Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbn Sina Sempozyumu Bildiri Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, s. 119-138, 1990

“Farabi’de İniş ve Yükseliş: İkiye Ayrılan Bir Bağlantı Zinciri”, Yves Marquet’den çeviri, Uluslararası İbn Türk-Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbn Sina Sempozyumu Bildiri Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, s. 203-211, 1990

“Felsefe Bir Gelenek İşidir”, Ümit Yaşar Gözüm ile söyleşi, Kültür Bakanlığı Milli Kültür Dergisi, sayı:73, s.5, Haziran 1990

“Felsefe ve Edebiyat”, Felsefe ve Sanat Sempozyumu (18-20 Aralık 1989), Ara Yayıncılık, s. 71-78, İstanbul 1990

“Fikir Hayatımızda Felsefenin Yerine Dair”, Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini, Hazırlayan: Sait Başer, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1988

“Bizde ve Batı’da İnsan Açısından İlim Anlayışlarının Farklılıkları”, Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1988

“Samiha Ayverdi’nin Tefekkür Dünyası ve İnsan”, Kubbealtı Mecmuası, Yıl 17, S. 4, s. 47-54, Ekim 1988

“Sartre Ateizmi’nin Problemleri”, Felsefe Konuşmaları, Derleyen: Sadettin Elibol, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 38-54, Ankara 1987

“Genel ve Mesleki Kültürün Gelişmesinde Okunması Gerekli Temel Kitaplar”, Genel ve Mesleki Kültürün Gelişmesinde Okunması Gerekli Temel Kitaplar Açık Oturumu, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayınları, Olgaç Matbaası, Ankara 1986

“İbni Sina’nın Varlık Görüşü ve Ekzistansiyalizm”, Uluslararası İbni Sina Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Yayınları, Ankara 1984

“Fatih Şahsiyeti ve Akşemsettin”, Yağmur Dergisi, Erzurum, Mayıs 1977