İlgili Yayınlar

Self, Other and Nothingness in Western Philosophy and in Islamic Mysticism, Chryssi Sidiropoulou, Tymieniecka AT. (eds) Sharing Poetic Expressions:. Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue, vol 6. Springer, Dordrecht
Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan, Editör: Fulya Bayraktar, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (1. Baskı) 2016
Kenan Gürsoy’un Felsefe ve Edebiyat Tasavvuru, Zeynep Tek, Aktif Düşünce, 2016
Birleyerek Oluşmak, Zeynep Tek, Kurgan Edebiyat, Ocak-Şubat 2014, Yıl 3, Sayı 17
Birleyerek Oluşmak, Ahmet Kutalmış, Türk Yurdu, Ağustos 2013 – Yıl 102 – Sayı 312
Bir Neslin İlim Adamı, Yakup Öztürk, Şubat 2010, DünyaBizim.com
Tasavvuf ve Felsefe! İkisi Bir Arada, Ahmet Tek, Şubat 2010, DünyaBizim.com

Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan Kitabı İçindekiler:
KENAN GÜRSOY İLE HÂTIRÂLAR

KENAN GÜRSOY DOSTUMA SAYGIYLA, SEVGİYLE, AHMED GÜNER SAYAR 
KENANCIĞIM, AHMET İNAM
KENAN GÜRSOY HOCAMIZ İÇİN, BARIŞ KARA
PARİS’TEN BERİ, COŞKUN DEĞIRMENCIOĞLU
MİRASI VEFA OLANA, VEFA SELAMI, FAHRETTIN OLGUNER
HİÇ ÖĞRENCİSİ OLMADIĞIM, KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM HOCAM, GÜLGUN YAZICI
KENAN’I YAZMAK, MANSUR BEYAZYÜREK
NASIL VASFEDEYİM?, SENAİL ÖZKAN
KENAN GÜRSOY İLE DÜŞÜNCE İKLİMİ, ŞEYMA DURMAZ 

KENAN GÜRSOY’UN FELSEFESİ ÜZERİNE

FELSEFENİN KAYNAĞI VE NESNESİ OLARAK KÜLTÜR ÜZERİNE BİR DENEME, ALBER EROL NAHUM
KENAN HOCA İÇİN: TOPÇU’DA MESULİYET VE HÜRRİYET MESELESİ, ALI OSMAN GÜNDOĞAN
‘DOĞRUDUR’ DOĞRU MUDUR?, ALIYE KARABÜK KOVANLıKAYA
KENAN GÜRSOY TEFEKKÜRÜNDE FELSEFÎ ÖZGÜNLÜK, AYŞE YAŞAR UMUTLU
MERLEAU-PONTY’DE ALGI PROBLEMİNE GİRİŞ: PROF. DR. KENAN GÜRSOY’UN FELSEFİ YAKLAŞIMI ÜZERİNE, CELAL TÜRER
BATI FELSEFESİ VE İSLÂM TASAVVUFUNDA BENLİK, ÖTEKİ VE HİÇLİK , CHRYSSI SIDIROPOULOU ÇEVIRENLER: DUYGU DINÇER, FULYA BAYRAKTAR
KENAN GÜRSOY’UN İNSAN ANLAYIŞI: “İNSANI İNSAN KILMAK ANLAMINDA BİLMEK VE OLMAK”, DUYGU DINÇER
KENAN GÜRSOY’UN FELSEFESİNİN EVRENSELLİĞİ, FULYA BAYRAKTAR
KENAN GÜRSOY DÜŞÜNCESİNDE DİL VE ÖTEKİ’YLE KARŞILAŞMA ÜZERİNE, GAYE ÇANKAYA EKSEN
KENAN GÜRSOY VE VAHDETÇİ FİLOZOFLAR, GÖNÜL BÜNYADZADE
TÜRKİYE – AZERBAYCAN FELSEFİ İLİŞKİLERİ, GÖNÜL BÜNYADZADE
KENAN GÜRSOY’UN VAROLUŞ FELSEFESİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, GÜLNAZ ATAMAN
FELSEFE İLE ÖZGÜRLEŞME, HAKAN POYRAZ
KENAN GÜRSOY DÜŞÜNCESİNDE JEAN-PAUL SARTRE FELSEFESİNE BAKIŞ, H. HALUK ERDEM
KENAN GÜRSOY’U DÜŞÜNMEK, KENAN GÜRSOY İLE DÜŞÜNMEK, LEVENT BAYRAKTAR
TÜRKİYE’DE VAROLUŞÇU FELSEFE ÇALIŞMALARI VE KENAN GÜRSOY’UN KATKILARI, NILGÜN ÖZCAN
BİR DÜŞÜNÜR VE KÜLTÜR ADAMI: KENAN GÜRSOY, ÖMER ÖZERCAN
KENAN GÜRSOY’DA BİR METAFİZİK VARLIK OLARAK İNSAN, ÖZGE GÜNGÖR
KENAN GÜRSOY’UN BİRLEYEREK OLUŞMAK FELSEFESİ, RABIA DIRICAN
FELSEFENİN YÜZÜ, RAHMI KARAKUŞ
KENAN GÜRSOY’UN DÜŞÜNCESİNDE SOHBETİN VE DİYALOĞUN ANLAMI, SEÇKIN SERTDEMIR ÖZDEMIR
DESCARTES SONRASI BATI FELSEFESİNDE KAYBOLAN VARLIĞIN DRAMI, SÜLEYMAN DÖNMEZ
KENAN GÜRSOY’UN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA ŞAHSİYET VE DEĞER, VEFA TAŞDELEN
İNSANDAN MEDENİYETE “TANIŞ OLMAK”,YAKUP KALıN
FELSEFE-TASAVVUF-SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KENAN GÜRSOY’UN DÜŞÜNCE EVRENİ  VE İKİ ÖRNEK SANATÇI, YıLDıZ DOYRAN
KENAN GÜRSOY’UN FELSEFE VE EDEBİYAT TASAVVURU, ZEYNEP TEK
KENAN GÜRSOY’UN FELSEFE VE TASAVVUF DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE BİR DENEME, ZEYNO TEKINALP ÖZKAN
KENAN GÜRSOY DÜŞÜNCESİNDE EGZİSTANS FELSEFESİ VE TASAVVUF BÜTÜNLEŞMESİ, ZIYA YAVUZ

KENAN GÜRSOY’UN ESERLERİ ÜZERİNE

BIRLEYEREK OLUŞMAK ÜZERİNE, LEVENT BAYRAKTAR 
MEDYADA KÜLTÜR, SANAT VE FELSEFE: DÜŞÜNCE IKLIMI ÖRNEĞİ, LEVENT BAYRAKTAR 
ETIK VE TASAVVUF IV. DİYALOG ÜZERİNE, MUZAFFER ÇAM 
ETIK VE TASAVVUF, ÖMER FARUK OCAKOĞLU 
BIRLEYEREK OLUŞMAK KİTABI ÜZERİNE, UĞUR KıLıNÇ 
ETIK VE TASAVVUF FELSEFÎ DİYALOGLAR,YAKUP ÖZKAN 
BIRLEYEREK OLUŞMAK FELSEFE VE TASAVVUF ÜZERİNE KONUŞMALAR, YAKUP ÖZKAN
BİRLEYEREK OLUŞMAK, ZEYNEP TEK

KENAN GÜRSOY FELSEFE ATÖLYESİ’NDEN

KENAN GÜRSOY FELSEFE ATÖLYESİ’NİN HİKÂYESİ, MÜZEYYEN PEHLİVAN 

ÇİĞDEM GÜRSOY
ESRA ATAKAN
ESRA USTA
FATMA AHMET
GÜLNAZ ATAMAN 
H. NİDA PAŞALIOĞLU
HAYRİYE ARAT 
HÜLYA IŞILDAK 
MAHMUT DİPŞAR 
MELEK AKAR
MİNE ÜLGER
MUALLA YAZAR 
S. FİSUN ERDEN 
S. REFİK AKGÜN 
SAİDE PEREK 
SÜLÜN AKARSU 
SELNUR SAYIN
ŞENGÜL SÜRMEN 
TÜLAY GÜRSES 
YUSUF SELÇUK SAKA