Bir 20. yüzyıl münevveri Ken’ân Rifâî Sempozyumu – Prof. Dr. Kenan Gürsoy Değerlendirme Konuşması


Kendileri (Ken’an Rifâî), tıpkı Hz. Mevlâna gibi insanın bir talep varlığı olduğunu ifade edecekler: ‘Bilgin sana kıymet, talebin neyse o’sun sen’. O halde siz eğer bu saf talebi kendinizden hareketle Hakk’a doğru yakalayabilmiş ve bunu bir dinamizm hâline getirebilmişseniz hem bir varlık alanı içindesiniz, bir varoluşsunuz, ve bu varoluşta bütün bir varlığın temel sırrı gizli, hem de siz aynı zamanda bu talebin safiyetinde bütün bir insanlıkla bir ve berabersiniz. Çünkü tezâhür edeni, ortaya çıkanı, kendinden ifade edilenin ta kendisini, Allah’ın kudretinden başka bir varlık olarak düşünmüyorsunuz.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Değerlendirme Konuşması