Kenan Gürsoy Hikmetin İzinde 41 Yıl Paneli

Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın Akademideki 41. yılını tamamlaması münasebetiyle Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi ve Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un felsefesinin ana hatlarının, düşünce hayatımızdaki yerinin, millî ve mânevî tefekkür alanına sağladığı katkıların ele alındığı panel  25 Şubat 2018 Pazar günü saat 14.00-17.00 arasında Ankara’da Millî Kütüphane Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın değerli meslektaşlarının, yetiştirdiği öğrencilerinin ve felsefe dostlarının katıldığı panel büyük bir ilgi gördü.

Panel, Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Keleş ve Türk
Kadınları Kültür Derneği Genel Başkanı Emine Bağlı’nın düzenleme heyeti adına yaptıkları açılış konuşmalarıyla başladı.

Kenan Gürsoy felsefesinin, milli kültürümüz ve irfanımız adına olduğu kadar, dünyanın
ihtiyaç duyduğu fikir ufukları için de katkı sağlayabilecek olan görüşlerinin, teklif ettiği yeni kavramların, dünya problemleri için, bugünün insanının bunalımları için çözüm önerilerinin irdelendiği panelde sunulan tebliğler birbirini tamamlayan bir şekilde ele alındı.
Doç. Dr. Fulya Bayraktar’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Levent Bayraktar “Kenan Gürsoy’u Düşünmek, Kenan Gürsoy’la Düşünmek”, Doç. Dr. Fulya Bayraktar “Kenan Gürsoy’un Felsefesinin Evrenselliği”, Yrd. Doç. Duygu Dinçer “Kenan Gürsoy’un İnsan Anlayışı” ve Dr. Zeynep Tek “Kenan Gürsoy’un Felsefe ve Edebiyat Tasavvuru” başlıklı tebliğlerini sundular ve Kenan Gürsoy’un bir felsefe geleneği oluşturduğunu ve bir evrensel proje teklif ettiğini yeniden fark ederek, onun kavramlarına ve fikirlerine dikkat çekilmiş olmasının anlamı ve değeri üzerinde durdular.

Panelin ardından, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un dostları, meslektaşları, farklı alanlardan
akademisyenler ve öğrencileri, kendisiyle olan hâtırlarını ve hissiyatlarını paylaştılar. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Ankara Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Psikolog Mahpeyker Koçgündüz, Sosyolog ve Felsefeci Zeynep Tekinalp gibi isimlerin de aralarında bulunduğu katılımcılar panelde; gelenekli bir Türk Düşüncesi oluşturulması adına Kenan Gürsoy’un katkıları ve bu panelin anlamı üzerinde durdular. Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un Türkiye’de irfan hayatımızı temel alan, evrensel yönelimli, Çağdaş bir felsefe ortamı oluşturmakta olduğundan bahsettiler. Kültür ve Etik Platformu Başkanı Müzeyyen Pehlivan, “Prof. Dr. Kenan Gürsoy Felsefe Atölyesi” adına yaptığı değerlendirmede Hocamızın Türk Düşünce Hayatına yaptığı katkıların Akademi ile sınırlı kalmadığına dikkat çekti. Konuşmacılar genel olarak, bu panelin sadece bir vefa programı olmadığının, Kenan Gürsoy felsefesinin anlaşılması için bir davet olduğu kadar, düşünce gelenekleri oluşturabilmek ve dünya problemleri karşısında tekliflerimizi sunabilmek için de bir vesile olduğunun altını çizdiler.

Panel, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Panelin ardından Prof. Dr. Kenan Gürsoy, kitaplarını imzaladılar.

 

 

 

 

 

 

Presentazione del Libro “Crescere Aspirando All’Unita” del Prof. Kenan Gürsoy

Il 22 Novembre all’Istituto Yunus Emre Centro Culturale Turco è stato presentato il libro “Crescere Aspirando all’Unità” del Prof. Kenan Gürsoy, ex Ambasciatore della Repubblica di Turchia presso la Santa Sede, pubblicato dalla Casa Editrice Armando Editore. Il saggio, uscito nel 2016 e tradotto da Elettra Ercolino, è composto dai dialoghi intrattenuti con il Prof. Gürsoy sulla filosofia e sul sufismo. In questi dialoghi, che seguono l’antica tradizione filosofica delle domande e risposte tra il maestro e i suoi allievi, viene trattato, con una lunga conversazione, il legame di taglio esistenzialista tra la filosofia e il sufismo partendo dai principali temi filosofici. Alla presentazione insieme al Prof. Kenan Gürsoy, ex Ambasciatore, erano presenti come relatori gli editori del libro, la Prof.ssa Fulya Bayraktar dell’Università Gazi di Ankara, il Prof. Levent Bayraktar dell’Università Yıldırım Beyazıt di Ankara, il Prof. Fabio Grassi e il Prof. Lucio Saviani dell’Università La Sapienza di Roma e la traduttrice del libro Elettra Ercolino. All’evento hanno partecipato gli Ambasciatori della Repubblica Turca presso l’Italia S.E Murat Salim Esenli, e l’Ambasciatore turco presso La Santa Sede S.E. Mehmet Paçacı, il Rappresentante di Cipro Nord a Roma S.E. Oktay Öztürk, insieme a diversi rappresentanti di enti e aziende e numerosi ospiti italiani e turchi. —————————————————————————————————————- ESKİ VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ PROF. DR. KENAN GÜRSOY’UN “BİRLEYEREK OLUŞMAK” KİTABININ TANITIMI Eski Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un İtalyan Yayınevi Armando Editore tarafından Crescere Aspirando all’Unità ismiyle yayınlanan “Birleyerek Oluşmak” kitabının tanıtımı 22 Kasımda Roma Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapıldı. 2016 Yılında Elettra Ercolino’nun çevirisiyle çıkan kitap Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Felesefe ve Tasavvuf üzerine yapılan sohbetlerden oluşuyor. Eski felsefe geleneğini takip ederek öğrenciler ile hocaları arasında soru-cevap şeklinde gelişen diyaloglarda felsefenin ana temalarından yola çıkılarak felsefe ve tasavvuf düşüncesi arasındaki bağ varoluşçuluk ekseninde uzun bir sohbet ile ele alınıyor. Etkinliğe kitabın yazarı Eski Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy’la birlikte Türk akademisyenler ve kitabı yayına hazırlayan Ankara Gazi Üniversitesinden Doç. Dr.Fulya Bayraktar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr.Levent Bayraktar ile Roma La Sapienza Üniversitesinden Doç. Dr. Fabio Grassi, Felsefe Bölümünden Prof. Lucio Saviani ve kitabın çevirmeni Elettra Ercolino konuşmacı olarak yer aldı. Tanıtım etkinliğine Roma Büyükelçisi Sayın Murat Salim Esenli, Vatikan Büyükelçisi Sayın Mehmet Paçacı, Kıbrıs Temsilcisi Sayın Oktay Öztürk ile yerli ve yabancı çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda Türk ve İtalyan davetli katıldı.