Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy Sempozyumu


Hiçbir konuşma hazırlamadım. İkincisi konuşacak halde değilim. Zaten… ortadaki ben miyim? Dostlarımın ve öğrencilerimin saygılarından başka, onların saygılarının arka planındaki hikmet arayışından başka birşey görmüyorum. Ben ortada yokum. Sadece kendilerini ifade diyorlar. Ben de bir vesileyim. Ama dahası eğer  benden birşey aksettiyse o da hiç benden değildir. Yetiştirenler, içinde yetiştiğim gelenek ve o geleneğin büyük Hocasının öğrencisiyim…

Prof. Dr. Kenan Gürsoy


Kenan Bey’in değerli dostları, öğrencileri, arkadaşları, yâr-ı vefakârları, böyle karlı bir günde herşeye rağmen burada oldular ve ayrıca böyle bir günü tertip etmeyi akıl eden, bunu hayata geçirmek için her türlü çabayı fedakarlığı göze alan geceyi gündüze katan bütün emektarlara, bu organizasyonun bütün zahmetini yüklenen arkadaşlarıma, isimli isimsiz kahramanlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu bir vefa göstergesi… Bu zamanda böyle bir vefa gerçekten göz yaşartıcı…

Prof. Dr. Belkıs Gürsoy


Sadece gördüğümü aksettirmeye çalıştım. Ama sizlerden gördüğüm dostluk ve öğrencilik bunun kadar önemlidir. Biraz evvel “Ama Hocam Siz!” dediler. Hayır, oradan geçmekte olan bir kol, belki düşen bir nesne size bir şekilde değseydi, hani içinizdekileri ortaya çıkartırdınız ya, işte öyle bir dokunuş benimki. Bir de belki beni yetiştirenlerin himmeti. Hani vefa yoktu? Hani Hoca-öğrenci ilişkisi yoktu? Hani herşey menfaatten ibaretti? Demek ki vefa hakikatmiş. O hakikatin içinde bihakkın var olmakmış.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy


Türk düşüncesi, Türk kültür hayatı, örneklerini hatırlamak mecburiyetindedir. Örnekleri üzerinden kendini tekrardan oluşturmak, onları düşünerek kendilerini fark etmek durumundadır. İnsan, insan olmaklığı ancak insandan öğrenir. Bu candan cana sirayettir. İnsan olmak böyledir.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy


Hayat ve tarih anlam ve amacı her zaman iyi kavranmayan, belki yaratıcılığını da işte bu sırlı oluştan alan devamlı bir hareket ve değişim sahnesidir. Her dönem kendi şartlarını, kendi problem ve ihtiyaçlarını beraberinde getirir. Ve yine her dönem, kendine ilişkin bütünlüklü tertibi insan dediğimiz o meçhul varlıktan bekler çünkü insan bu evrende sadece sorumlu olan değil, fakat ayrıca bu evrenin de sorumlusu olandır. Anlam, onun için, onda ve onunla vardır.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Dost Kapısı