Hikmetin İzinde 41 Yıl Paneli

Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın Akademideki 41. yılını tamamlaması münasebetiyle Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi ve Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un felsefesinin ana hatlarının, düşünce hayatımızdaki yerinin, millî ve mânevî tefekkür alanına sağladığı katkıların ele alındığı panel 25 Şubat 2018 Pazar günü saat 14.00-17.00 arasında Ankara’da Millî Kütüphane Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.