Akademi Olmak


Kendilerinin (Ken’an Rifâî) vefatlarından önce ‘Dergahlar bir gün tekrar açılacaktır, ama akademi olarak açılacaktır’ şeklinde bir ifadeleri var. Biz bu akademinin ne olması gerektiği üzerinden bir hayli zihin yorduk. Ruhî yapıları ve evlatlarına göstermiş olduğu yol itibariyle, şiiri, sanatı, musikîyi, bilimi, düşünceyi, felsefeyi seven bir tarafı var. Şu sözü var: ‘Sanatla, bilimle, felsefeyle, irfan yolunda olmak’. Bugün bunu nasıl gerçekleştireceğiz sorusunu kendimize sorup, burada hizmet etmeye gayret etmeye çalışacağız. Ama elbette geleneği yoksa geleceği de yok demektir. Bu geleneği muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Ne kalmışsa o gelenekten öğrenip yapabildiğimiz kadar tatbik edip geleceğe doğru yönelmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla büyükbabacığımın musikisini de, şiirini de, tefekkürünü de bu gelenek üzerinden tekrardan anlamak ve yeni nesillere aktarmak ve bunu bir şekilde manası itibariyle süregitmesini sağlamak istiyoruz.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy

Cenan Vakfı Akademi Olmak Ne Demektir Paneli 1

 


Cenan Vakfı Akademi Olmak Ne Demektir Paneli 2

 


Cenan Vakfı Akademi Olmak Ne Demektir Paneli 3

 


Cenan Vakfı Akademi Olmak Ne Demektir Paneli 4